Новини

CHECK OUT OUR BRAND NEW ESP APP !


От ТУК бихте могли да изтеглите и разгледате демо версия на дигиталното приложение към един от учебниците ни (Tourism) по английски език за специфични цели (ESP). В демото са активни само Unit 1 & Unit 3 към Book 1!