Каталог

Grammarway

Grammarway се състои от четири части на нива съответно A1, A2, B1 и B2. Всяка една от четирите части предлага голямо разнообразие от задачи по английскa граматика, придружени от кратки теоретични обяснения, поднесени на достъпен и разбираем английски език. В края на всяка урочна единица се съдържат упражнения за говорене и писане, предполагащи използването на вече представените и упражнени граматически категории.
Компоненти за ученика

  • Student's Book
  • Цена: Grammarway 1 - 19.88 лв; Grammarway 2 - 21.94 лв; Grammarway 3 - 24.95 лв; Grammarway 4 - 26.69 лв
  • Student’s Book (with answers)
  • Цена: Grammarway 1 - 24.95 лв; Grammarway 2 - 27.41 лв; Grammarway 3 - 31.11 лв; Grammarway 4 - 33.45 лв 


Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област.

Компоненти за учителя

  • Student’s Book
  • Teacher’s Book
  • Student’s Book (with answers)
  • Picture Flashcards (свалят се безплатно от http://www.expresspublishing.co.uk/flashcards/flashcards.php)