Каталог

Fun with English

Fun with English се състои от шест части, всяка една от които предлага допълнителни занимателни задачи по английски език, съобразени в максимална степен с интересите, нуждите и възможностите на учениците от начален етап. Учебното помагало осигурява разнообразие от дейности, развиващи четирите основни езикови умения на учениците – слушане, четене, говорене и писане. Придружено е от интерактивен Multi-ROM, съдържащ аудио записите към задачите за слушане, песни, лексикални игри, приказки и картинен речник.
Компоненти за ученика

  • Pupil’s Book
  • Цена: 17.65 лв
  • Multi-ROM (CD/DVD)
  • Цена: 11.62 лв
  • Pupil’s Pack (with Multi-ROM)
  • Цена: 25.68 лв


Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област.

Компоненти за учителя

  • Pupil’s Book
  • Multi-ROM (CD/DVD)
  • Pupil’s Pack (with Multi-ROM)
  • Key (Fun with English 1-6)