Каталог

FCE Use of English 1 & 2 ; FCE Practice Exam Papers 1 & 2

FCE Use of English 1 & 2 и FCE Practice Exam Papers 1 & 2 са учебни помагала, които осигуряват цялостна подготовка за изпитa FCE на Cambridge English Language Assessment.

FCE Use of English 1 & 2 съдържат ясни теоретични обяснения, както и голямо разнообразие от задачи, упражняващи и затвърждаващи както застъпените граматичeски структури, така и идиоми, фразови глаголи, колокации и словообразувателни модели.   

FCE Practice Exam Papers 1 & 2 съдържат тестове, по 10 във всяка една от частите, напълно съобразени с формата на съответните компоненти на изпита FCE.

FCE Practice Exam Papers 1 & 2 предлагат и допълнителни упражнения върху word distractors, key word transformations, words often confused, word formation, open cloze & multiple choice cloze.

Компакт дисковете съдържат както аудио записите към задачите за слушане с разбиране, така и модели на задачите за говорене.

Помагалата могат да се използват и за подготовка за държавен зрелостен изпит по английски език или за други изпити по английски език на ниво B2.  

Компоненти за ученика

  • FCE Use of English 1 & 2 Student’s Book
  • Цена: FCE Use of English 1 – 34.79 лв; FCE Use of English 2 – 35.14 лв
  • FCE Practice Exam Papers 1 & 2 Student’s Book
  • Цена: FCE Practice Exam Papers 1 & 2  – 30.66 лв

 

Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област.

Компоненти за учителя

  • FCE Use of English 1 & 2 Teacher’s Book (overprinted)
  • FCE Practice Exam Papers 1 & 2 Student’s Book
  • FCE Practice Exam Papers 1 & 2 Teacher’s Book
  • FCE Practice Exam Papers 1 Listening Class Audio CDs
  • FCE Practice Exam Papers 1 Speaking Class Audio CDs
  • FCE Practice Exam Papers 2 Class Audio CDs