Каталог

CPE Use of English

CPE Use of English е учебно помагало, съдържащо ясни теоретични обяснения, както и голямо разнообразие от задачи, упражняващи както застъпените граматически структури, така и фразови глаголи, идиоми, предлози, колокации и словообразувателни модели.

Компоненти за ученика:

  • Student’s Book
  • Цена: 32.35 лв

Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област.

Компоненти за учителя:

  • Teacher’s Book (overprinted)