Каталог

Practice Tests A2 Key for Schools for the Revised 2020 Exam

Practice Tests A2 Key for Schools е съвкупност от десет пълни теста, написани в съответствие с изискванията за изпита A2 Key for Schools за обновения изпит през 2020 г.

Компоненти за ученика

  • Student's Book (with Digibooks App)
  • Цена: 23,18 лв.

Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област!

Компоненти за учителя

  • Teacher's Book (Overprinted)(with Digibooks App)
  • Class CDs (Set of 5)