Каталог

Pathways to Literature

Pathways to Literature e учебно помагало по английски език, подходящо за учениците от XI клас на профилирани гимназии и профилирани паралелки в гимназии и в СОУ с чуждоезиков профил.

Учебното помагало Pathways to Literature е съобразено с ниво B2+/C1 от Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.

Целта на учебното помагало Pathways to Literature е да помогне на учениците да усъвършенстват знанията си по английски език чрез изучаване на литература.

 Учебното помагало Pathways to Literature предлага систематично развиване на четирите основни речеви умения – рецептивните слушане и четене, както и продуктивните говорене и писане.

Учебното помагало Pathways to Literature развива критическото мислене, емоционалната интелигентност и ценностната система на учениците, като в същото време обогатява общата им култура.

Учебното помагало Pathways to Literature е съобразено с принципите на диференцираното преподаване, с различните стилове на учене и с теорията за многото интелигентности. Този мултисензорен подход създава позитивно отношение към образователно-възпитателния процес. 

Учебното помагало Pathways to Literature помага на учениците да оценят емоционалната сила и красотата на английския език.

Всяка урочна единица на учебното помагало Pathways to Literature предлага информация за автора и литературната творба, както и задълбочен анализ на откъс от самото произведение.

Учебното помагало Pathways to Literature е придружено от аудио и видео материали, свързани със съдържанието на съответната урочна единица. 

Компоненти за ученика

  • Student's Book
  • Цена: 33.28 лв

 

Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област!


Компоненти за учителя

  • Teacher's Book
  • Class CDs