Каталог

Legacy for Bulgaria, Level B1.1

Учебен комплект за постигане на ниво B1.1 по ОЕЕР за 11 и 12 клас без интензивно и без разширено изучаване.

Компоненти за ученика

 • Student's Book (with DigiBooks App)
 • Цена: 26.14 лв
 • Workbook & Grammar in Use (with DigiBooks App)
 • Цена: 13.93 лв
 • ie-Book
 • Цена: 5.81 лв.

 

Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област! 

 

Компоненти за учителя:

 • Student's Book
 • Workbook & Grammar in Use
 • Teacher's Book
 • Class CDs
 • Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
 • Interactive Whiteboard Software