Каталог

Legacy BG, Level A1

Учебен комплект за постигане на ниво А1 по ОЕЕР за втори чужд език в 9 и 10 клас.


Компоненти за ученика

  • Student's Book (with DigiBooks App)
  • Цена: 26.14 лв
  • Workbook & Grammar in Use (with DigiBooks App)
  • Цена: 13.93 лв

 

 

Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област! 

 

Компоненти за учителя

  • Student's Book
  • Workbook & Grammar in Use
  • Teacher's Book
  • Class CDs
  • Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
  • Interactive Whiteboard Software