Каталог

Legacy Part One & Part Two Level B1

Учебен комплект в две части за постигане на ниво B1 по ОЕЕР за първи чужд език в 9 и 10 клас по учебен план с интензивно изучаване на английски език и за първи чужд език в 10, 11, 12 клас по учебен план с разширено изучаване на английски език)

Компоненти за ученика

 • Student's Book (with DigiBooks App & Grammar Time App)
 • Цена: 27.37 лв
 • Workbook & Grammar in Use (with DigiBooks App)
 • Цена: 16.03 лв
 • ie-Book
 • Цена: 5.82 лв.

 

Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област! 

 

Компоненти за учителя:

 • Student's Book
 • Workbook & Grammar in Use
 • Teacher's Book
 • Class CDs
 • Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
 • Interactive Whiteboard Software