Каталог

iWonder 3

Компоненти за ученика

  • Pupil’s Book
  • Цена: 23.81 лв.
  • Activity Book (with DigiBooks App)
  • Цена: 22.85 лв.
  • ie-Book
  • Цена: 5.94 лв

 


Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област! 

 

Компоненти за учителя

  • Teacher's Book (Interleaved) (with posters)
  • Activity Book (with DigiBooks App)
  • Teacher's Multimedia Resource Pack (SET OF 3)
  • Picture & Word Flashcards
  • Interactive Whiteboard Software