Каталог

Чужд език по професията (Career Paths)

Career Paths е серия от учебни помагала, подходяща за учебния предмет Чужд език по професията.

Всяко учебно помагало се състои от три части, включени в едно книжно тяло.

Учебните помагала са подходящи за ученици, чието ниво на владеене на английски език е поне А1 за първата част от всяко помагало, А2 – за втората част, и В1 – за третата част, т.е. учениците следва да са покрили съответното ниво от общия английски език, за да могат да се справят с дадената част на едно учебно помагало.

Учебните помагала предлагат интегрирано развитие (в рамките на един урок) на четирите основни речеви умения /рецептивните – слушане и четене; продуктивните – говорене и писане/. Развиването на всяко едно от уменията се извършва чрез реалистични задачи – задачи, взети от естествената работна среда на съответната професия. Текстовете за слушане и четене са придружени от задачи за проверка на разбирането.

Основната лексика се представя главно чрез визуални опори, след което се активира с различни по форма задачи. В края на всяка част на дадено учебно помагало е поместен кратък речник с обяснения на думите на английски език.

Особено внимание заслужават така наречените Get Ready/Warm up задачи (What activities do hotels offer guests? What places can you find inside a hotel?). Целта им е да извикат в съзнанието на учениците това, което те вече знаят относно дадената тема и така старите знания да се свържат с новата информация, представена в текста, върху който те предстои да работят. Свързването на новата информация със стара позволява по-лесното й запаметяване в дълготрайната памет на мозъка.