Каталог

Чужд език по професията

Career Paths е серия от учебни помагала, подходяща за учебния предмет Чужд език по професията.

Всяко учебно помагало се състои от три части, включени в едно книжно тяло.

Учебните помагала са подходящи за ученици, чието ниво на владеене на английски език е поне А1 според Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.

Учебните помагала предлагат интегрирано развиване (в рамките на един урок) на четирите основни речеви умения /рецептивните – слушане и четене; продуктивните – говорене и писане/. Развиването на всяко едно от уменията се извършва чрез реалистични задачи – задачи, взети от естествената работна среда на съответната професия. Текстовете за слушане и четене са придружени от задачи за проверка на разбирането.

Основната лексика се представя главно чрез визуални опори, след което се активира с различни по форма задачи. В края на всяка част на дадено учебно помагало е поместен кратък речник с обяснения на думите на английски език.

Особено внимание заслужават така наречените Get Ready/Warm up задачи (What activities do hotels offer guests? What places can you find inside a hotel?). Целта им е да извикат в съзнанието на учениците това, което те вече знаят относно дадената тема и така старите знания да се свържат с новата информация, представена в текста, върху който те предстои да работят. Свързването на новата информация със стара позволява по-лесното й запаметяване в дълготрайната памет на мозъка.

Компоненти за ученика

  • Student’s Book (with App)
  • Цена: 27.47 лв
  • Audio CDs
  • Цена: 28.14 лв


Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област!

Компоненти за учителя

  • Student’s Book (with App)
  • Teacher’s Guide
  • Audo CDs 
  • Разгледайте електронния каталог на адрес:

http://storage1.expresspublishingapps.co.uk/leaflets/esp_career_paths_leaflet/esp_career_paths_leaflet.html