Каталог

Електронно четими учебници

 Достъп до електронно четимите учебници за 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас и 7. клас се осъществява чрез следните линкове, потребителски имена и пароли.

 

 

 

Smiles for Bulgaria за II клас - https://bg.expressdigibooks.com/
Потребителско име: expresspublishing
Парола: smilesforbulgaria2

Smiles 3 for Bulgaria за III класhttps://smiles3bg.expressdigibooks.com/
П
отребителско име: expresspublishing
Парола: smilesforbulgaria3

Smiles 4 for Bulgaria за IV класhttps://smiles4bg.expressdigibooks.com/
П
отребителско име: expresspublishing
Парола: smilesforbulgaria4

Blaze for Bulgaria за V клас - https://blaze5bg.expressdigibooks.com/
Потребителско име: expresspublishing
Парола: blazeforbulgaria5

Blaze for Bulgaria за VI клас - https://blaze6bg.expressdigibooks.com/
Потребителско име: expresspublishing
Парола: blazeforbulgaria6

Blaze for Bulgaria за VII клас - https://blaze7bg.expressdigibooks.com/
Потребителско име: expresspublishing
Парола: blazeforbulgaria7