Каталог

iWonder

iWonder е учебна система в четири части, предназначена за обучението по английски език в начален етап. Серията предлага развиване на четирите езикови умения – слушане, четене, говорене и писане. Преподаването и изучаването на английски език с iWonder се осъществява на базата на учебно съдържание, свързано с други учебни предмети. По този начин системата въвежда в класната стая пъстротата на реалния свят, който децата преживяват чрез приключенията на семейство Wonder и роботчето им Rolo. Чрез изключително голямо разнообразие от различни по форма и съдържание дейности у децата се формират умения на 21. век.Компоненти за ученика

 • Pupil’s Book
 • Цена: 26.21 лв.
 • Activity Book (with DigiBooks App)
 • Цена: 25.15 лв.
 • ie-Book
 • Цена: 6.40 лв


Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област! 

 

Компоненти за учителя

 • Teacher's Book (Interleaved) (with posters)
 • Activity Book (with DigiBooks App)
 • Teacher's Multimedia Resource Pack (SET OF 3)
 • Picture & Word Flashcards
 • Interactive Whiteboard Software


Разгледайте урочни единици: